O firmie

Małgorzata Nowacka – Rzeczoznawca Majątkowy, nr uprawnień: 6728

Jestem absolwentką Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku administracja. Zdobyta tam wiedza z zakresu prawa stała się fundamentem do kontynuacji nauki na studiach podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości, a także pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Początkowo uzyskałam licencję zawodową w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami nr 18228 nadaną przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Praca w zawodzie pośrednika umożliwiła mi poznanie specyfiki rynku nieruchomości, przy jednoczesnej kontynuacji nauki na studiach podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości. Po odbyciu praktyk i pomyślnym zdaniu egzaminu państwowego uzyskałam uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nadane przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr 6728.

W 2017 roku uzyskałam świadectwo nr 691/2017 wydane przez Związek Banków Polskich potwierdzające kwalifikacje do sporządzania wyceny nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych.

Jako rzeczoznawca majątkowy wykonuje swoja pracę zgodnie z przepisami prawa i standardami zawodowymi, wykonując zlecenia ze szczególną starannością.

Certyfikaty:

.